bokstaven S indikerar STOPP Rätt att använda körfältet

  • Trafiksignalerna

    سهم لتوضيح الحقل اصفر متقطع اشارات صفراء   ضوء احمر متقطع استعد للسير احمر + اصفر ضوء اصفر متقطع حق…

    Read More »